ZASADY UDOSTEPNIANIA PLIKÓW GEDCOM

Pliki GEDCOM udostępniane są w oparciu o licencję CC BY-NC 3.0 PL (uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne). Oznacza to, że osoba pobierająca plik może używać go bez ograniczeń do celów prywatnych natomiast upubliczniając te dane powinna podać ich źródło i rozpowszechniać je bez pobierania jakichkolwiek opłat. Pliki można zamówić używając formularza zamieszczonego na dole tej strony. Należy w nim podać swój identyfikator osobowy ( imię, nazwisko, nick, pseudonim itp.) oraz adres email, na który zostanie wysłany plik. Plik można wykonać dla dowolnej osoby umieszczonej w drzewie genealogicznym RODZINY KOŁBIELSKIE. Plik tak wykonany będzie zawierał drzewo przodków danej osoby w ujęciu prostym (wyłącznie z jej rodzicami, dziadkami, pradziadkami itd. ) lub w ujęciu złożonym (zawierającym wszystkich krewnych z poprzednich pokoleń). W polu zamówienia należy więc wpisywać imię i nazwisko osoby, której dane genealogiczne chcemy pozyskać oraz typ pliku (plik prosty lub plik złożony) jaki chcemy otrzymać. Poniżej przedstawione są wizualizacje dwóch typów plików GEDCOM wykonane dla jednej osoby. Redakcja strony nie gromadzi i nie udostępnia danych osobowych pozyskanych za pomocą formularza kontaktowego, a jedynym ich zapisem jest korespondencja mailowa miedzy udostępniającym a zamawiającym mająca charakter prywatny. Zamawiane pliki udostępniane są bez jakichkolwiek opłat. Przesłanie zamówienia jest traktowane jako zgoda na te warunki.

  • STANDARDOWE DRZEWO PRZODKÓW

    kliknij obrazek, aby zobaczyć przykładowe drzewo standardowe

    Złóż zamówienie

  • ROZBUDOWANE DRZEWO PRZODKÓW

    kliknij obrazek, aby zobaczyć przykładowe drzewo rozbudowane

    Złóż zamówienie