ZASADY UDOSTEPNIANIA PLIKÓW GEDCOM

Pliki GEDCOM udostępniane są na prośbę użytkowników witryny i zawierają wyłącznie dane osób zmarłych. Osoba pobierająca plik może używać go bez żadnych ograniczeń licencyjnych i w dowolnym celu budując własna bazę danych przy czym należy pamiętać, że dodawanie do niej danych osób żyjących podlega ograniczeniom wynikającym z ochrony danych osobowych (RODO). Plik można wykonać dla dowolnej osoby już umieszczonej w drzewie genealogicznym RODZINY KOŁBIELSKIE lub dla osoby, która może być do niego dołączona uwzględniając podane wcześniej ograniczenia. Plik tak wykonany będzie zawierał drzewo przodków danej osoby w ujęciu prostym (wyłącznie z jej rodzicami, dziadkami, pradziadkami itd. ) lub w ujęciu złożonym (zawierającym wszystkich krewnych z poprzednich pokoleń). Poniżej przedstawione są wizualizacje dwóch typów plików GEDCOM wykonane dla jednej osoby. Plik GEDCOM można zamówić pisząc na adres mailowy zamieszczony w zakładce INFO podając w wiadomości dane osoby z drzewa genealogicznego RODZINY KOŁBIELSKIE, dla której plik ma być wyodrębniony. Redakcja strony nie gromadzi i nie udostępnia danych osobowych użytkowników witryny, a jedynym ich zapisem jest korespondencja mailowa miedzy udostępniającym a zamawiającym mająca charakter prywatny. Zamawiane pliki udostępniane są bez jakichkolwiek opłat. Przesłanie zamówienia jest traktowane jako zgoda na te warunki.

  • STANDARDOWE DRZEWO PRZODKÓW

    kliknij obrazek, aby zobaczyć przykładowe drzewo standardowe

  • ROZBUDOWANE DRZEWO PRZODKÓW

    kliknij obrazek, aby zobaczyć przykładowe drzewo rozbudowane