RODZINY KOŁBIELSKIE

W tym dziale znajdują się wywody genealogiczne rodzin kołbielskich, mogące posłużyć jako baza do budowy własnego drzewa genealogicznego. W opracowaniu wykorzystano dane z metryk zgromadzone w bazie Polskiego Towarzystwa Genealogicznego łącząc je w jedno duże drzewo. Dzięki takiemu zabiegowi można prześledzić wszystkie powiązania danej rodziny z innymi rodzinami, czasem również spoza parafii Kołbiel. Ponieważ dane w księgach najczęściej zapisywane były "ze słuchu" mamy często do czynienia z różną pisownią jednego nazwiska. W miarę możliwości i wiedzy użyte są współczesne wersje nazwisk i pod tym względem zapis jest różny od wymienionej wcześniej bazy danych. Ponieważ specyfika wprowadzania danych wymaga, aby osoby spokrewnione miały identyczne brzmienie nazwiska to w tej chwili przyjęto jedną wersję pisowni, a wszelkie poprawki wykonane będą dopiero pod koniec prac. Wprowadzone dane stworzą szacunkowo zbiór co najmniej 50 000 rekordów. Obecny stan zaawansowania prac to ponad 9150 rekordów.