RODZINY KOŁBIELSKIE

W tym dziale znajdują się wywody genealogiczne rodzin kołbielskich, mogące posłużyć jako baza do budowy własnego drzewa genealogicznego. W opracowaniu wykorzystano dane z metryk zgromadzone w bazie Polskiego Towarzystwa Genealogicznego łącząc je w jedno duże drzewo. Dzięki takiemu zabiegowi można prześledzić wszystkie powiązania danej rodziny z innymi rodzinami, czasem również spoza parafii Kołbiel. Ponieważ dane w księgach najczęściej zapisywane były "ze słuchu" mamy często do czynienia z różną pisownią jednego nazwiska. W miarę możliwości i wiedzy użyte są współczesne wersje nazwisk i pod tym względem zapis jest różny od wymienionej wcześniej bazy danych. Ponieważ specyfika wprowadzania danych wymaga, aby osoby spokrewnione miały identyczne brzmienie nazwiska to w tej chwili przyjęto jedną wersję pisowni, a wszelkie poprawki wykonane będą dopiero pod koniec prac. Czasem ze względu na nieścisłe zapisy w bazie danych dotyczące w szczególności różnego wieku rodziców deklarowanego przy narodzinach kolejnych dzieci dokonano arbitralnego wyboru prezentowanych danych, raczej na korzyść dłuższego życia danej osoby. Wprowadzone dane stworzą szacunkowo zbiór co najmniej 50 000 rekordów. Obecny stan zaawansowania prac to ponad 8400 rekordów.

Zachęcamy również do dzielenia się zebranymi przez siebie danymi genealogicznymi dotyczącymi waszych rodzin. Ze względu na obowiązujące prawo możemy oczywiście publikować jedynie dane osób zmarłych. Wymieniony wyżej obecny zasób rekordów to na razie zaledwie mała część ich docelowej liczby jednak już dziś niektóre gałęzie drzewa są dość rozbudowane dlatego poniżej znajduje się link do działu, w którym udostępniamy te dane w formacie GEDCOM (.ged) Do poszukiwań pomocna może okazać się również strona z wyszukiwarką osób pochowanych na cmentarzu w Kołbieli, do której link również znajdziecie poniżej.