OPOWIEŚCI, W KTÓRYCH PRZEWIJAJĄ SIĘ WĄTKI ZWIĄZANE Z KOŁBIELSZCZYZNĄ

Zdarzenia teraźniejsze wynikają wprost ze zdarzeń przeszłych i mają wpływ na zdarzenia przyszłe. W nierozerwalnej tkaninie czasu i przestrzeni tworzącej historię wpleciona bywa nić, po której idąc zaskoczeni trafiamy nagle tu, do swojego domu. Ze zdziwieniem odkrywamy wtedy, że kilka drobnych zdarzeń, błahych z pozoru, które miały miejsce gdzieś w prowincjonalnym miasteczku uruchomiło lawinę zmian i świat jest dziś przez to inny. Zapomnieliśmy o nich sądząc, że nie były ważne. Pora je zatem przypomnieć i to w takim właśnie, szerokim kontekście.

 • GAMBIT KRÓLÓW

  O biskupie Janie Dłużewskim, kandydacie na Prymasa Polski

 • SALAMANDRA MUSI UMRZEĆ

  Losy uczestników operacji "Stock"

 • DOM WDÓW

  o dworku w Rudzienku i jego mieszkańcach

 • MIASTO BEZ RABINA

  Potomkowie rodzin żydowskich mieszkających kiedyś w Kołbieli