• Felicjan Medard Faleński

  ur. 05.06.1825 w Warszawie - zm. 11.10.1910 w Warszawie

  poeta, dramatopisarz, tłumacz literatury, czołowy przedstawiciel polskiego parnasizmu. Uczęszczał najpierw do gimnazjum gubernialnego, a następnie studiował na Kursach Prawnych w Warszawie. Literacko debiutował w 1850 r. w „Bibliotece Warszawskiej”. Związany z ruchami konspiracyjnymi, przez co często zmieniał miejsce zamieszkania i pracę. Pracował w Warszawie w Bibliotece Zamoyskich, w Szczebrzeszynie, na Wołyniu, w Radomiu i na Sandomierszczyźnie. Podczas powstania styczniowego związany z obozem „czerwonych” potem poświęcił się pracy twórczej. Był pierwszym polskim badaczem twórczości Edgara Allana Poe. Zmarł niedoceniony przez współczesnych.

  Na początku XIX w. do rodziny Faleńskich należał majątek Dobrzyniec gdzie Felicjan bywał jako dziecko i gdzie prawdopodobnie spędził swoje pierwsze szkolne wakacje.

  Fot. - Felicjan Medard Faleński, Jan Mieczkowski fotograf warszawski

 • Bolesław Prus

  ur. 20.08.1847 w Hrubieszowie - zm. 19.05.1912 w Warszawie

  wł. Aleksander Głowacki, pisarzy nowelista i publicysta, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego pozytywizmu i współtwórca polskiego realizmu. Wcześnie osierocony wychowywał się pod opieką babci, ciotki i swojego starszego brata. Naukę rozpoczął w Powiatowej Szkole Realnej w Lublinie, potem pracował w Siedlcach jako nauczyciel historii, a po przeprowadzce do Kielc w 1862 r. rozpoczął naukę w tamtejszym gimnazjum. Szkołę porzucił, by wziąć udział w powstaniu styczniowym, został ranny, a po rekonwalescencji aresztowany na kilka miesięcy i pozbawiony szlachectwa. Kontynuował naukę w gimnazjum w Lublinie, a następnie próbował studiować na różnych uczelniach, ale żadnej nie ukończył, głównie z powodów materialnych. Zadebiutował jako dziennikarz w czasopiśmie „Opiekun Domowy” w 1872 r., a większość swoich powieści i nowel publikował w odcinkach mi. w takich czasopismach jak „Kurier Warszawski”, „Wędrowiec”, „Tygodnik Ilustrowany” i „Kurier Codzienny”. Przez całe życie brał udział w akcjach społecznych i patronował wielu charytatywnym inicjatywom stając się niedoścignionym wzorem zgodnej z ideami pozytywizmu „pracy organicznej”.

  Aleksander Głowacki walczył w powstaniu styczniowym w oddziale Dzieci Warszawskich i wziął udział w bitwie pod Żelazną niedaleko Kołbieli. W akcję powieści „Lalka” wplótł również wątek śmierci Józefa Zamoyskiego, właściciela majątku Stara Wieś.

  Fot. - Bolesław Prus w Wilhelm Feldman, Współczesna literatura polska 1880-1904

 • Jan Dłużewski h. Pobóg

  ur. 1658 w Dłużewie k.Kołbieli - zm. 1720 najprawdopodobniej w Tumie

  duchowny katolicki, zakonnik w zakonie jezuitów, po studiach teologicznych ksiądz, kanonik i kantor krzemieniecki, potem kanonik poznański i przemyski, kolejno proboszcz łukowski, zbuczyński, ratneński i porażeński, następnie biskup sufragan chełmski i kamieniecki. Stronnik Stanisława Leszczyńskiego biorący udział w jego koronacji i z jego nominacji sufragan gnieźnieński, który wkrótce potem zostaje nominowany na prymasa Polski jednak nie uzyskuje potwierdzenia stolicy apostolskiej. Po abdykacji Leszczyńskiego odsunięty od zarzadzania diecezjami choć nie pozbawiony poprzednich tytułów.

  Jan Dłużewski z Dłużewa urodził się i przez jakiś czas mieszkał w Dłużewie w parafii Kołbiel. Będąc już duchownym swoją część rodzinnego majątku odsprzedał braciom.

  Fot. - Szlachecki herb Dłużewskich - Pobóg, ryc. z XIV w.

 • Władysław Podkowiński

  ur. 04.02.1866 w Warszawie - zm. 05.01.1895 w Warszawie

  malarz i ilustrator, prekursor polskiego impresjonizmu, uczeń W. Gersona i A. Kamińskiego w warszawskiej Klasie Rysunkowej, student Akademii Petersburskiej, tworzył ilustracje dla takich pism jak „Wędrowiec”, „Tygodnik Ilustrowany”, „Kłosy” i „Biesiada Literacka”. Jako malarz początkowo niedoceniany, często sprzedający swoje rysunki i szkice za głodowe stawki. Po kilku latach uznany za objawienie i wielki talent. W 1894 tworzy swój najbardziej znany obraz „Szał uniesień”, który wystawiony w warszawskiej Zachęcie przez wielu uznany jest za arcydzieło przyszłego mistrza. Jednak w rzeczywistości Podkowiński tworzy go ostatkiem sił i poważnie chory na gruźlicę umiera kilka miesięcy później.

  Władysław Podkowiński w swych impresjonistycznych pracach często malował pejzaże mazowieckiej wsi. W 1891 r namalował „Ulicę w Siennicy” a lato 1894 r. spędził w Radachówce k. Kołbieli tworząc mi. obrazy „Ogrodnik” i „Zakątek - Bróg”.

  Fot. - Władysław Podkowiński, autoportret z 1887 r.

 • Józef Florian Zamoyski

  ur. 04.05.1835 w Klemensowie - zm. 23.10.1878 w Warszawie

  wybitny ziemianin, przemysłowiec, finansista i filantrop, najmłodszy syn hr.Konstantego Zamoyskiego, XIII ordynata i ks. Anieli Sapieżanki, jako dziecko wyjechał wraz z całą rodziną do Francji, a potem do Anglii gdzie kształcił się w College Burry Saint Edmonds. Po powrocie z emigracji od 1852 r. kontynuował naukę w kancelarii Ordynacji Zamoyskich, a w 1856 r. wyjechał na trzyletnie studia prawnicze do Paryża. W 1866 r. Józef Zamoyski kupił majątek Stara Wieś k. Kołbieli, który za jego sprawą stał się jednym z najlepiej zarządzanych gospodarstw rolnych w Polsce i stawiany był jako wzór gospodarności. Od 1869 r. zaangażował się silnie w działalność przemysłową i finansową. Dzięki jego staraniom została wydana koncesja na budowę Kolei Nadwiślańskiej, był też współtwórcą i prezesem Towarzystwa Kredytowego m.st. Warszawy. Brał czynny udział w zorganizowaniu Towarzystwa Przemysłowego Lilpop, Rau i Lowenstein, był także jednym z pomysłodawców budowy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie i współredaktorem „Encyklopedii rolnictwa”. Zmarł nagle, po krótkiej i ciężkiej chorobie w wieku zaledwie 43 lat.

  hr.Józef Florian Zamoyski był właścicielem majątku Stara Wieś k. Kołbieli. Do dziś istnieje wzniesiony przez niego pałac i wiele zabudowań dworskich, a w założonym przez niego parku okalającym pałac stoi jego pomnik.

  Fot. - Józef Florian Zamoyski, portret autorstwa Reillicha, Muzeum Narodowe w Krakowie

 • Maurycy Klemens Zamoyski

  ur. 30.07.1871 w Warszawie - zm. 05.05.1939 w Klemensowie

  XV ordynat na Zamościu, polityk, dyplomata i działacz społeczny, bliski współpracownik Romana Dmowskiego, od 1905 r. był członkiem Ligi Narodowej, a w 1906 r. został wybrany jako poseł do I Dumy Imperium Rosyjskiego, w latach 1914-17 był członkiem Komitetu Narodowego Polskiego, a w latach 1919-24 ambasadorem RP we Francji. Był również głównym kontrkandydatem Gabriela Narutowicza w pierwszych w II RP wyborach prezydenckich w 1922 r, przegrał z nim jednak w ostatniej turze głosowania. W 1924 r. na kilka miesięcy objął również stanowisko ministra spraw zagranicznych z ramienia Związku Ludowo-Narodowego. Od 1902 r. był również członkiem, potem wiceprezesem, a następnie długoletnim prezesem Komitetu Budowy Pomnika Fryderyka Chopina w Warszawie.

  hr. Maurycy Klemens Zamoyski był właścicielem majątku Stara Wieś k. Kołbieli i fundatorem drugiego, nie istniejącego już dziś budynku pałacowego. Był również gorącym orędownikiem i jednym z głównych donatorów budowy obecnego kościoła parafialnego w Kołbieli.

  Fot. - Maurycy Klemens Zamoyski, w Stanisław Dzierzbicki, „Pamiętnik z lat wojny 1915-1918”