• Józef Walerian Andrzej Faleński

  ur. 1784 w Kompinie (ob. pow. Łowicki) - zm. 1839 pod Wrocławiem będąc w podróży

  absolwent Uniwersytetu Lwowskiego, od 1810 r. sędzia w sądzie w Bydgoszczy w ówczesnym zaborze Pruskim, autor dzieła „Historia Polski krótko zebrana” wysoko ocenianego przez współczesnych mu historyków. Ojciec poety Felicjana Faleńskiego. Od 1819 r. w Warszawie jako współpracownik Mikołaja Nowosilcowa, carskiego komisarza przy Radzie Stanu Królestwa Polskiego. Bezwzględny tropiciel tajnych związków niepodległościowych, sędzia i prokurator w Trybunale Kryminalnym i Biurze Centralnym Policji w Królestwie Kongresowym, członek komisji śledczej, która doprowadziła do skazania i uwięzienia Waleriana Łukasińskiego, po powstaniu listopadowym sędzia Najwyższego Sądu Kryminalnego, orzekającego wyroki dla powstańców, kawaler Orderu Św. Stanisława II kl. Zmarł otoczony złą sławą zdrajcy narodu.

  W latach 20-stych i 30-stych XIX w. do rodziny Faleńskich należał majątek Dobrzyniec

  Fot. - Podpis Józefa Faleńskiego na akcie ślubu z 1833 r., www.szukajwarchiwach.pl

 • Adam Skilski

  ur. 1738 r. w Jatwiezi Dużej (ob. pow. sokólski) - zm. 30.09.1810 w Woli Sufczyńskiej

  konfederat barski w stopniu pułkownika, regimentarz twierdzy Lanckorona i uczestnik bitwy pod Lanckoroną w 1771 r., towarzysz broni, przyjaciel i szwagier Kazimierza Pułaskiego. Potem generał-major wojsk koronnych i komendant powiatu garwolińskiego w powstaniu kościuszkowskim odpowiedzialny mi. za obronę brzegu Wisły i przeprawy pod Góra Kalwarią. Jego oddział milicji brał udział w wielu zwycięskich potyczkach z Rosjanami za co Skilski otrzymał pisemną pochwałę naczelnika powstania Tadeusza Kościuszki. Po klęsce w bitwie pod Maciejowicami oddział Skilskiego osłaniał odwrót powstańców w kierunku Pragi gdzie doszło do ostatecznej bitwy, która przerodziła w masakrę ludności cywilnej (rzeź Pragi).

  Po klęsce powstania kościuszkowskiego Adam Skilski osiadł w Woli Sufczyńskiej, której był posesorem zastawnym. Tam zmarł.

  Fot. - Carte von West-Gallizien 1801-1804, okolice Woli Sufczyńskiej

 • Klemens Władysław Ochnicki

  ur. 18.07.1910 w Racięcicach (ob. pow. koniński) - zm. 08.12.1942 r. w Dachau

  urzędnik Poczty Polskiej, karierę zawodową rozpoczynał u boku ojca kierującego agencją pocztową w Boniewie. Po zdaniu egzaminu zawodowego skierowany na własną prośbę do Urzędu Pocztowego Białystok 1 gdzie pełni obowiązki kierownika w kilku placówkach okręgu. W 1931 r. przeniesiony służbowo do UP Warszawa 1 gdzie pracuje w podobnym charakterze. W latach 1931-33 odbywa służbę wojskową w I Pułku Szwoleżerów J. Piłsudskiego w II szwadronie (reprezentacyjnym). Od 1936 r. działa społecznie w Lidze Obrony Powietrznej Polski organizując drużyny odkażające przy obiektach OP. Uczestnik Kampanii Wrześniowej aresztowany i wywieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau gdzie zmarł.

  Klemens Ochnicki w latach 30-stych XX w. pełnił obowiązki kierownika urzędu pocztowego w Kołbieli.

  Fot. - Klemens Władysław Ochnicki, www.stankiewicze.com

 • Georg Ivers

  ur.07.05.1922 w Zielęcinie (pow. grodziski) - zm. 08.05.2001 w Princeton (USA)

  (wcześniej Jerzy Iwaszkiewicz) amerykański malarz, grafik i rzeźbiarz polskiego pochodzenia, żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Jako kadet Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni wziął udział w dziewiczym rejsie transatlantyku m/s Chrobry w 1939 r. Statek nie zdążył wrócić do Polski przed wybuchem wojny, a Iwaszkiewicz przedostał się do Francji i został skierowany do obozu szkoleniowego w Coëtquidan. Po szkoleniu dostał przydział do polskiego oddziału obsadzającego część Linii Maginota i wkrótce dostał się do niewoli, najpierw do obozu Weissenburg, a potem za próbę ucieczki do karnego obozu w Strasburgu, z którego również uciekł. Przez Gibraltar przedostał się do Wielkiej Brytanii i wstąpił do Polskiej Marynarki Handlowej. Po zakończeniu wojny pływał na statku S/s Białystok, z którego (prowokując chorobę) zbiegł w nowojorskim porcie. Zaciągnął się do amerykańskiej armii i walczył w wojnie koreańskiej. W 1949 r. ożenił się, a rok później, specjalną ustawą Kongresu otrzymał amerykańskie obywatelstwo. Studiował na Art Students League of New York oraz Academy of Fine Arts in Philadelphia, pracował jako projektant w firmie Lenox China Company produkującej porcelanę i jako dyrektor artystyczny w Cybis Porcelain w Trenton. Jego prace były wielokrotnie nagradzane i są nadal wystawiane w wielu amerykańskich, ale również w polskich muzeach. Zaprojektowana przez niego w 1984 r. kartka świąteczna UNICEF była najlepiej sprzedawaną kartką na świecie.

  Rodzina Iwaszkiewiczów mieszkała w Kołbieli na przełomie XIX i XX w. W Kołbieli urodził się ojciec Jerzego, Jan Witold Iwaszkiewicz. Na cmentarzu w Kołbieli zachowała się płyta nagrobna rodzeństwa Jana Witolda Iwaszkiewicza: Stanisława, Jana i Józefy (kwatera niesygnowana w sektorze E4)

  Fot. - Georg Ivers w swoim studio w 1993 r., www.biega.com

 • Władysław Franciszek Jercho

  ur. 11.12.1889 w Warszawie – zm. ?

  potomek ewangelickiej rodziny rosyjskich Niemców z Petersburga, oficer Wojska Polskiego, rotmistrz i dowódca 2-go szwadronu 20 Pułku Ułanów im. Jana III Sobieskiego wojnie polsko-bolszewickiej, w 1927 r awansowany na majora z funkcja kwatermistrza pułku. Przeniesiony do rezerwy w 1929 r. na rok obejmuje stanowisko starosty grodzkiego w Białymstoku. (powstały wakat oficerski w 20 Pułku Ułanów obejmuje w tym czasie mjr. Henryk Dobrzański „Hubal”) W latach trzydziestych poświęcił się pracy dydaktycznej związanej z szeroko pojętą obrona cywilną. Występował z odczytami i współprowadził kursy dla jednostek administracji państwowej i przyszłych instruktorów obrony cywilnej, mi. w Warszawie w 1934 r. dla przedstawicieli resortu obrony narodowej i stołecznego magistratu. Wydał również książkę pt.: „Organizacja obrony przeciwlotniczej domów mieszkalnych”, rekomendowaną przez Ministerstwo Spraw Wojskowych i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Książka miała trzy wydania, ostatnie w 1939 r. tuż przed wybuchem wojny.

  Władysław Jercho był mężem Apolonii Świętochowskiej, córki Juliana Świętochowskiego właściciela folwarku i pałacu w Rudnie. Ślub miał miejsce w kościele w Kołbieli 18 lutego 1922 r.

  Fot. - Ułan 20 pułku im. Jana III Sobieskiego, grafika S.Gepnera

 • ks. Jerzy Różalski

  ur. 15.08.1923 w Nowej Wsi pod Grudziądzem – zm. 11.03.2008 w Warszawie

  ksiądz katolicki, syn Jana Różalskiego jednego z kierowników Transatlantyckiej Stacji Radiotelegraficznej Babice. Dzieciństwo spędził w Grodzisku Mazowieckim, potem ze względu na słaby stan zdrowia (gruźlica) w rodzinnej willi w Garbatce-Letnisku gdzie we wrześniu 1939 r. zastał go wybuch wojny. W czasie okupacji pracował w miejscowej destylarni żywicy biorąc jednocześnie udział w działaniach konspiracyjnych. Po wojnie ukończył szkołę średnią w Radomiu, kilka lat pracował, a następnie wstąpił do Seminarium Duchownego w Warszawie. Mimo obiekcji, co do jego stanu zdrowia, ale z pomocą Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego zostaje wyświęcony na kapłana w grudniu 1952 r.. Po kilku latach wikariatu zostaje proboszczem w Czersku, potem w Sierzchowach, a następnie w Worowie. Od 1985 r., jako rezydent parafii św. Józefa na warszawskim Ursusie był kapelanem środowisk kombatanckich, Harcerskiego Kręgu Seniorów i Związku Emerytów zapisując wspaniałą kartę kapłaństwa, jako znakomity duchowny i kaznodzieja. W jego pogrzebie wzięli udział licznie zgromadzeni parafianie, delegacje wielu organizacji społecznych i wielu duchownych na czele z arcybiskupem warszawskim Kazimierzem Nyczem.

  Ksiądz Jerzy Różalski był w latach pięćdziesiątych wikariuszem parafii Kołbiel. Była to jego druga w karierze parafia.

  Fot. - ks. Jerzy Różalski w W.Przybylski, Moja Garbatka 2007/08